4 20.1 Magdalena Andersson föreslås till högt uppdrag inom IMF – kan detta skapa en intressekonflikt?
Prenumerera
Prenumerera
CC BY-SA 4.0 Frankie Fouganthin

Magdalena Andersson föreslås till högt uppdrag inom IMF – kan detta skapa en intressekonflikt?

Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) ligger som förslag till ordförande för den internationella valutafondens högsta rådgivande organ. Kommittén heter den internationella monetära och finansiella kommittén. Skulle hon bli vald är detta ett uppdrag som hon kan sköta vid sidan av att vara Sveriges finansminister.
Sveriges sätts onekligen på kartan om hon får uppdraget.
– Om jag blir vald sätter det här Sverige på kartan, den senaste europén som hade det här uppdraget var Gordon Brown 2007 (brittisk finansminister), säger Andersson till Dagens Nyheter.
Det är emellertid få som reflekterar kring om detta uppdrag kan skapa en intressekonflikt mellan hennes ansvar mot det svenska folket som dess finansminister, i relation till de intressen som det internationella storkapitalet sätter på henne.