Prenumerera
Prenumerera
© Anders Wollin

Krönikör Anders Wollin – Ett politiskt klimat utan övertygelse och ande

En riktigt bra konstnär, är djupt rotad till och genom sin ande. Från denna mytiska källa, får han liv att strömma genom handen, på ett sätt, som när som bäst, är ren magi.

En djup koppling mellan medvetande-materia, är alltid det bästa. En bra företagsledare har definitivt en bra intuition. I bästa fall även en klokskap.

Men här bryts det. Om vi tittar ut på världen idag. Materia-ande-kontraktet har till stor del upplösts. Inte minst i politiken. Rätt korridorer att vandra, leder till rätt positioner, som portionerar ut höga bifall i räkenskapskassan för den tilltänkte. Makten har ett eget språk. Den forna andens Övertygelser, Inre kompass, Moralisk vägledning, är nu lika gränslöst överskridna, som proportionerna sedan lång tid för en rimlig invandring till Sverige. Ingen tycks bry sig. Allra minst de högst upp.

Alltså: Nån har satt Materian före Anden. Men se, en sådan deal – om än den må ha skapat en listens och inte flitens gräddfil – är på en kollisionskurs med allt och alla.

Övertygelser, alltså insikter du fått med tid, är indikatorer på att du ÄR någon, till skillnad från inget. Bravur, till dig, om du har några, alltså! En övertygelse är en kompass mellan anden, den djupare personligheten och de lager du bär som du under en livstid inte ens kommer att känna helt, som leder dina språng åt höger eller vänster, fram eller bak. Du tvingas ta ställning, för du har en moralisk kompass. Vass eller ej, men du har den! Du tvingas tänka! Välja. Besluta. Vara ståndaktig, inte svag och falla åt sidan, som blivit en trend i dessa mindre fornstora dar.

Ack sicken ankdamm vi kunde ha blivit förskonade, om än så tappert, som i fornstora glansdagar, dessa heliga attribut ej hade kommit att åsidosättas! Personlig heder, ett hölje av integritet, värde och värme, omsorg. För du är fin i tanken, finjusterad, inställd på en fint avvägd sökan i intrikata frågeställningar: du vet att du har ett ansvar, ett mål, en mening, dvs du tror på Gud, att nån ser dig och dömer dig. Bra så. Gott, så.

Tänk så av ledan styrda partiledardiskussioner som vi hade undslippit tvingas se och höra. Kackel på hög nivå! KÄBBEL på avgrundsnivå. En bottenlös urvattning av allt av essentiellt värde. Som när Löfvén, på frågan om våldtäkter, hoppar genom glas till LAS. Heder saknas den mannen, han som ska bära upp landet i vått och torrt och, inte minst, hålla det samman. HAN söndrar det och splittrar det. En tok som satts dit så att högre element bakom honom kan styra bakom kulisserna. Så uppenbart!

Samma ryggradslösa Aktivister (en slags krypterad armé som följer sin härskare), sitter och tronar över varje myndighetsapparat. Allt går i S ledning. Som om det inte fanns någon annan. Och kom inte dragandes med folkpartiet ”Liberalerna” – fler tokar, som för oss mot ett nytt Libanon.

Vi är alla så avhängiga med heder, klass, känsla, stil och förnuft. Begrepp som idag vaskats bort uti evighetens tystnad, kvar blir bara skramlet framme vid blytyngda löphästar som inte vet för vem de galopperar amok längs vallarna. När tidens ridå en dag faller, ska de se sin mästare, som sålde dem guldet och tog deras själar. De ska veta hut och kastas i Gehenna. Ingen kommer undan. Du leker inte med människolivets helgd hur du vill, en dag kommer domen. Och den närmar sig.

För, som jag sa, utan anden och med bara en materiellt framskjuten värld, är det bara en fråga om vilka dårar som styr, alternativen mörknar bort i takt med det att anden – upplysningen! – vänder hemåt och ser världen svartna.

Inga svar är så kristallklara, som de konsekvenser som är en frukt av ointagen heder! Allt uppsåt blåses ut i tom luft, och senare människovärdet, sen kan vi bara välja tyranner, mer eller mindre odugliga, eller snarare, dugliga bara för destruktivitet och en agenda från mindre hemskön plats.

Så, för att summera, allt styre och all känslig navigering, kräver erforderligt bra handslag med anden, annars är vi vilse i flummeriets pannkaka och utmärkta små ingredienser i den soppa, som samma krafter som spikade Jesus på korset, nu vill kasta oss i. Som en grönsak blir du behandlad, inte bara när du blir gammal, nej hela din essens kapas, hela ditt värde inför Gud, och därmed är köpslaget i full gång, om vem som ska ta full kontroll.

Allt sunt kommer ur anden; allt ont ur världen. Ju mer ande, desto mer klokskap. Ju mer av världen, desto större kloak. Däri ligger valet fundamentalt, inget är så övergripande väsentligt, som en tvär vändning i grunden. För från lögn till sanning går genom kroppen, som en signal stark som blixten, och slår ut tidigare dumheter och ett helt system byggt på urvattnad och infantil menings-löshet, alltså lössläppt från mening, likt vilddjuret drog sig ur förbundet med och till Gud. Kvacksalvarnas tid är över, Halleluja, prisa Herren och all rättfärdighet. Han står över allt, tack och lov. För människorna är falska, förutom de få som väljer den smala, svåra vägen. De skär hellre av sin tunga, än talar osanning.

Såna ska ta över världen. #endag som Jack Nilsson myntade.

 

Vid pennan

Er krönikör, med eller utan slips

Anders Wollin