Prenumerera
Prenumerera
©Faksimile

Stockholms Lokaltrafik:s nya kampanj uppmanar till att inte hjälpa någon som blir utsatt för våld på deras resor

Stockholms Lokaltrafik nya kampanj uppmanar människor att titta bort när saker händer på deras tåg. Igår berättade Svenska Morgonbladet om Natalie som blev utsatt för grovt sexuellt våld. Ett 50-tal personer var på tunnelbanevagnen men ingen reagerade och hjälpte Natalie när hon blev överfallen. SL:s nya kampanj uppmanar till just

© Natalie Stern      Natalie blev misshandlad och sexuellt ofredad av flera män i ett gäng på SL:s tunnelbana. Ingen av de över 50 medresenärerna hjälpte henne. SL: verkar uppmuntra till detta passiva beteende.

sådant beteende. De vill att resenärer tittar bort när andra blir utsatt för våld. Istället uppmanas resenärerna att skicka SL ett sms eller ett meddelande över chatt för att berätta om det som inträffar. Just därför, efter inkommen anmälan, kom SL:s säkerhetsvakter till Natalie på perrongen, när hon redan blivit misshandlad och sexuellt ofredad av flera utländska män under en tågresa.