Prenumerera
Prenumerera
arbetslöshet - kommner
© Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten ökar: Nära hälften av invandrarna har ingen gymnasieutbildning

Den svenska arbetslösheten landar snart på 9 %. Det är en kraftig uppkom på enbart några månader. Arbetsförmedlingen ser emellertid en liten ljusning, ”Allt fler lämnar Arbetsförmedlingen för jobb”, skriver myndigheten på måndagen. Men dessa jobb går framförallt till människor med goda arbetslivserfarenheter, säger arbetsförmedlingens analyschef, Annika Sundén.

”Den enskilt viktigaste faktorn för varaktig etablering på arbetsmarknaden är en gymnasieutbildning. Bland utrikes födda som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen saknar 43 procent en gymnasieutbildning, vilket kan jämföras med 18 procent bland inrikes födda”, skriver dessutom Arbetsförmedlingen.

De utrikes födda är den grupp som är kraftigast överrepresenterade bland de arbetslösa.