Prenumerera
Prenumerera

Cancerfall har förbisetts på grund av pandemin

Regionala cancercentrum RCC, lade i dagarna fram en rapport om att uppemot 3500 odiagnostiserade cancerfall undgått vården på grund av uppskjutna bårdbesök, rapporterar SVT.

– Det är viktigt att man söker vård om man har symptom eller tecken på cancer, säger cancersamordnaren Hans Hägglund, till SVT.

RCC märkte att mellan mars och augusti i år rapporterads 12,5 procent färre fall av nyupptäckt cancerfall. Enligt SR är det bakomliggande orsakerna att färra velat söka vård under coronakrisen.

Cancervården har i stort varit ett prioriterat område under pandemin men Hans Hägglund medger att en del neddragningar i screeningverksamheten kan ha bidragit till mindre upptäckta cancerfall, däribland beträffande bröstcancer. Uppmaningen ifrån offentligheten är trots allt är fortfarande att de som känner cancersymptom ska söka vård.