Prenumerera
Prenumerera
CC BY-SA 3.0 I99pema, Försvarshögkvarter på Lidingövägen i Stockholm

Högre chef inom försvarsmakten hade falska meriter – vart är tjänstemannaansvaret?

I flera års tid har en chef med central roll fått verka inom Försvarsmakten, trots att denne falska merit, avslöjar Dagens Nyheter. Enligt mannens egen utsago ska han vara brittisk krigsveteran som deltagit i unga militära operationer däribland på Nordirland. DN har avslöjat ytterligare en person med påhittade meriter inom Försvarsmakten under året.

Flera utländska medier, däribland den Parisbaserade Tv-kanalen France24, ställer sig frågande till hur detta är möjligt och även om denna man lyckats spionera på NATO. NATO och riksdagen har givetvis även dessa ställt frågor, skriver DN.

Mannen i fråga ska ha levandegjort sina lögner genom åren med att lägga upp färgstarka bilder ifrån krigsdrabbade områden och uttalat sig som om de varit personliga minnen – däribland bilder ifrån Gulfkriget.

Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell erkänner att det funnits falska uppgifter i den tidigare chefens meritförteckning, skriver DN. Klas Eksell är militärutbildad och saknar akademisk kompetens eller näringslivserfarenhet från rekryteringsarbete och kvalitetsarbete inom HR ifrån den privata sektorn. Detta kan Svenska Morgonbladet bedöma genom att gå igenom hans CV på Försvarsmaktens hemsida.

Den stora frågan är om någon i Försvarsmakten borde bli åtalad för tjänstefel. Enligt lagen, 20 kap. 1 § brottsbalken, är brottsrekvisitet för tjänstefel att åsidosättande, av oaktsamhet eller uppsåt, vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften. Men formuleringen är väldigt vag och lagförs enbart när det berör handgriplig myndighetsutövning. Detta ovanbeskrivna slarv faller högst sannonlikt inte in under detta brottsrekvisit, även om det i grunden utsätter rikets säkerhet.

Sveriges myndigheter skulle troligtvis skötas bättre om det gamla tjänstemannaansvaret som fanns innan 1976 års lagändring återinfördes. Där föll alla form av lag – och regelöverträdelser hos en tjänsteman under den straffrättsliga luppen, oavsett om det var direkt kopplat till myndighetsutövande eller inte.