Prenumerera
Prenumerera
försenade dykningar - vid - Estonia - nyehter -
CC BY 4.0, Anneli Karlsson - https://digitaltmuseum.se/011014893527/m-s-estonias-bogvisir-placerat-pa-musko-orlogsbas-foremalsnummer-sm-2829 Estonias bogvisir, är placerad på Muskö militärbas.

Estonia – Staten vägrade bärga – hade maktens korridorer någonting att dölja?

Estoniakatastrofen ägde rum på denna dag, 28 september, för nu 26 år sedan. Åren har gått men omständigheterna kring förlisningen är ändå ett mysterium. Teorierna har varit många. Alltifrån hemlig militär smuggling på fartyget som resulterade i motangrepp till hypoteser om ubåtsattacker har florerat.

Den tyska journalisten Jutta Rabe påstod exempelvis att en rysk organisation sprängde skeppet för att förhindrat utsmuggling av rysk och tidigare sovjetisk

CC BY-SA 3.0 Stan Shebs, Modell av MS Estonia i Tallinns marinmuseum.

försvarsmaterial in i Sverige. En SR dokumentär ifrån 2004 skildrade hur försvaret hade transporterat hemligt material ifrån öst till Sverige via just kryssningsfartygen.

Den officiella förklaringen till Estonias förlisning är emellertid att bogvisiret föll av. Här har vi den svenska statens officiella förklaring till att fartyget ligger på Östersjöns botten. Gravfrid med dykningsförbud utlystes slutligen av ett etiskt råd, med politikernas backning, och detta förhindrade vidare forskning och utredning kring det inträffande. I detta etiska råd satt prästerna Caroline Krook och Lennart Koskinen, de belönades bägge med biskopstjänster åren därpå.

Men en helt ny dokumentärfilmare har nu kunnat påvisa att ett 4 meter högt hål finns på kryssningsfartygets skrov, rapporterar Aftonbladet. Tesen om att det varit ett hål i skrovet som orsakade Estonias förlisning har tidigare tillbakavisats av våra myndigheter i Sverige. Nu hamnar denna tes återigen högt på dagordningen och det är tveksamt om politikerna, 20 år efter, kan lägga locket på igen.

Jørgen Amdahl är professor i marin teknik i Trondheim och säger att det inte helt är uteslutet att detta hål kan vara en av orsakerna till att Estonia sjönk, enligt Aftonbladet. Hålet ligger emot sjöbottnen, fortsätter Aftonbladet, och detta är nog anledningen till att det inte upptäckts innan, utöver att lagrummen i de närliggande länderna strikt förbjuder dykning runt vraket. Detta förbud gäller emellertid inte för medborgare ifrån länder där förbundet inte sattes. Just därför har vi en dokumentär att se på idag.

Aftonbladet intervjuar dessutom Estoniaöverlevaren, Rolf Sörman, om varför detta ärende är viktigt efter 25 år.

– Varför är det här viktigt 25 år senare? Jo, därför vi inte vet hur den här olyckan egentligen gick till. Och för mig handlar det här om framtida sjösäkerhet – för mina barn, mina barnbarn, och i olika delar av världen, säger överlevaren Rolf Sörman i dokumentären enligt Aftonbladet.

CC BY-SA 4.0 Frankie Fouganthin , Mona Sahlin var ansvarig minister i den socialdemokratiska regering som skötte efterarbetet kring Estoniakatastrofen.

Mona Sahlin var ansvarig minister efter katastrofen när efterarbetet hanterades. Hon och regeringen utsattes för omfattande kritik för att en bärgning av fartyget aldrig kom på tals, skriver SvD i en artikel ifrån 2014. Flera familjer talade om förlängd sorg och hat för att de aldrig fick svar. Enligt somliga var regeringens tydliga hållning om att inte bärga vraket och tystnadskulturen däromkring en produkt av att den svenska staten hade någonting att dölja. Enligt den nya dokumentären ska en av överlevarna observerat någonting i vattnet den natten som kan ha varit en utbåt som kantänkas ha krockat med Estonia.

Sovjetunionen var nyligen besegrad politiskt, den symboliska muren mellan öst och väst hade fallit November 1989 i Berlin. Men den stora frågan var om den sovjetiska mentaliteten var bruten. Att utmana den mentalitetet genom att eventuellt ha stulit dess militära hemligheter och transporterat hem dem via senska passagerarfartyg kan betraktas som en oacceptabel risk, mot bakgrund av att 852 människor omkom denna natt för 20 år sedan.