Prenumerera
Prenumerera
riksbanken - står fast vid 0 räntan
CC BY-SA 4.0 Arild Vågen, Riksbankshuset vid Brukebergstorg 11 i Stockholm. Dessa lokaler var redan för inflyttning på 1970-talet.

Ekonomiledare: Lågkonjunktur – och ett räntevapen som konjunkturstoppen förbrukade

Världsekonomin fick sig en rejäl törn under coronakrisen, en kris som inte på långa vägar är över. Arbetslösheten tog fart och det är få som vet vart den landar. Viss återhämtning har uppvisats men den andra vågen av covid-19 kommer att matta av hela denna utveckling. Ekonomier är relativt starka fenomen och är ofta självreglerande, men erfordrar oftast en förutsägbar miljö.Ett omtvistat val i USA leder till politisk oreda vad än dess resultat blir och skakar finansmarknaderna och kan i värsta fall lägga krokben för det ekonomiska tillfrisknandet. Ty valet och konflikterna som uppstår där skapar en situation som är allting annat än förutsägbar, speciellt när den ena parten vägrar släppa ifrån sig makten, även vid en valförlust. Septembers inköpschefsindex i världen pekade på negativa siffor och påverkades, enligt di.se, av en restriktivare hållning hos investerare, då dessa har svårare att kalkylera förutsättningar när spelreglerna blir oklara.Även Sverige påverkas utav alla orosmoln och vi ser hur kronkurser tar ett tydligt steg tillbaka på valutamarknaden, när utländska investerare slutat tro på ett Sverige där arbetslösheten ökar snabbt och den privata belåningen är hög och växande.Flera svenska bedömare ser hur dessa nyuppkomna orosmoln påverkar en lågkonjunktur som började redan sommaren 2019 och som nu förstärks. En rapport som pekar på just detta kom ifrån förbundet Industriarbetgivarna som presenterade sina slutsatser för två veckor sedan.Som grädde på mosen har vi den svenska styrräntan som legat lågt väldigt länge. Detta är en av orsakerna till den privata överbelåningen.

Räntan är så låg att den knappt gå att sänka för att stimulera ekonomin genom billigare investeringskostnader. Dessutom är en viss sänkning förknippad med ett annat problem. Räntan är kostnad för att låna pengar och går de facto ner när fler kronor skapas i den monetära basen, Räntesänkningar är en produkt av krontillskott via obligationsmarknaden (kraftig förenklat resonemang). Och med ett fler större utbud av kronor faller kronans värde ytterligare, ett fenomen som redan är en osäkerhetsfaktor vilket försvårar för tillväxt och investeringsplanering, i synnerhet ifrån internationellt håll.

Denna ekonomiska situationen kommer vara tungrodd och nästan övermäktig. Den stora läxan som ”Sveriges” måste ta till sig är att de komponenter som dess ekonomi bygger på, däribland skuldsättning, ränteläge och företagsklimat, behöver ses över, långt innan en högkonjunktur ger vika.