Prenumerera
Prenumerera
@ Finansindpektionen

Insidermisstankar kring Swedbank – Fi har påbörjat en utredning

Swedbank drabbades tungt av penningtvättsskandalen i Baltikum under föregående VD Birgitte Bonnesens ledning. Skandalen uppdagades 2019 av Uppdrag Granskning.

Swedbank faller nu återigen tungt på börsen, med hela 5 % i fredagshandeln efter att placerarna återfått en välbekant penningtvättsskräck. Finansinspektionen, Fi, har nu inlett ytterligare en undersökning som berör hantering av insiderinformationen runtom penningtvättshärvan, menar di.se.

Di.se erfar att utredningen mer exakt handlar om hur banken klassificerat informationen kring penningtvätten. Enligt svensk lag måste insiderinformation släppas så fort som möjligt, förutom i vissa undantagsfall. En lista över vilka som känner till denna information måste dessutom upprättats. Rapporter om penningtvättsproblematiken i Swedbank är att betraktas som insiderinformation som skulle troligtvis ha resulterat i en kurssänkning. Informationen hölls emellertid hemlig medan banken målade upp en fin fasad utåt. Detta agerande i sig kan betraktas som en lagöverträdelse.

Enligt Göteborgs Posten handlar även utredningen om hur ett antal storägare, i anslutning till SVT:s granskning av penningtvätten, fick exklusiv information om läget och kunde eventuellt agera utifrån information som bara de och inte den övriga marknaden hade tillgång till.

”Swedbank har fått en underrättelse från Finansinspektionen om att myndigheten utreder Swedbank AB för en misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen. Utredningen omfattar perioden 20 september 2018 till 20 februari 2019 och gäller offentliggörande av insiderinformation och upprättande av insiderlista (artikel 17 och 18

© Public Domain, Swedbank, tidigare Sparbanken, startade som ett sammanfogande av sparbanksrörelsens olika enheter, vilka växte fram under 1800-talet. Sparbanskrörelsen gav uttryck för en bankverksamhet inom ramen för den kooperativa ekonomins principer, utan ägare med kunden i fokus.

) i samband med avslöjandet om misstänkt penningtvätt i bolaget.” skriver banken i ett pressmeddelande på sin hemsida den 18 september 2020.

Sedan förra våren är även Swedbanks förre VD, Birgitte Bonnesen, under utredning av Ekobrottsmyndigheten för misstänkt röjande av insiderinformation och grovt svindleri. Utredningen är högst levande än idag. Ekobrottsmyndigheten är inte i dagsläget inblandade i den nya Fi- utredningen, enligt Göteborgs Posten.