Prenumerera
Prenumerera
© Anders Andersson

KD-bas i kommun vill ge utvisningshotade möjlighet till fast jobb

Ella Kardemark (KD) är politiker och kommunalråd i Halmstads kommun.

Hon intervjuades häromdagen i Hallands Posten om kommunens nya anställningsrutin beträffande asylsökande som omfattas av gymnasielagen. Rutinen är i runda svängar fastställd som så att personer som har rätt kvalifikationer ska kunna erbjuda fast jobb utan provanställning.

– Annars riskerar de att utvisas efter avslutad utbildning, säger Ella Kardemark (KD) till Hallands Posten.

Den nya rutinen har tagits fram för asylsökande ungdomar som står under gymnasielagen från 2018. De har max 6 månader på sig efter utbildningens utgång att uppvisa intyg på att de har en anställning som varar i minst 2 år för att få vara kvar i Sverige. Halmstads kommun gör således om sina rutiner för att säkerställa att de får stanna i landet.

Denna nya rutin kommer att gälla kommunala verksamhet såväl som för de kommunala bolagen och ska träda i kraft den 1 oktober.

Andrea Skoglund (SD), är också ledamot i berört utskottet, är skeptisk till denna nya rutin och är även orolig att den kringgår LAS beträffande människor som blivit uppsagda ifrån fasta anställningar med återanställningsrätt, enligt Hallands Posten.

Gymnasielagen

Gymnasielagen ifrån 2018 var ett sätt att sänka beviskraven för asylskäl för ungdomar som var beredda att genomgå en gymnasial utbildning i Sverige. Lagens förarbeten kritiserades redan i lagrådet. ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”, skrev Lagrådet i sitt yttrande.

Åtskilliga aktörer inom advokatsamfundet anser att lagen inte håller rättsstatsbegreppets krav på förutsägbarhet då lagen skapar ”mer frågor än svar”, exempelvis i en artikeln ifrån 2018 i tidningen Advokaten, advokatsamfundets tidskrift.