Prenumerera
Prenumerera
© Riksbanken, Stefan Ingves är Sveriges riksbankschef

Det kontantlösa samhället kommer 2025 – Stefan Ingves utreder E-krona

Digitaliseringen som pågår inte banksektorn sker i en allt snabbare takt i Sverige. På 6 år har 623 bankkontor avvecklats och det är ca hälften av de kontor som existerade. Pågår detta är kontoren ett minne blott vid 2025, skriver di.se.

Svenska Morgonbladet rapporterade häromdagen om att Svenska Handelsbanken skulle minska från 380 till 200 kontor. Detta har troligen skapet oroa hos anställda i hela denna sektor. Handelsbanken har trots allt varit den bank som försökte hålla kontoren vid liv och erbjudit kontantservice som en nisch på många håll i landet.

Överlag så började avvecklingen på allvar 2014 i landet i stort hos bankerna. Av Sveriges stora banker, Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank är det Swedbank som gått hårdast fram med sina nerskärningar. Handelsbanken väntade ända fram tills 2018 innan de började kapa sin kontorsrörelse. Corona pandemin var tyvärr det som fick bägaren att rinna över för även handelsbankssfären. Nu kommer de bidra till ytterligare kontorsdöd, enligt di.se

CC BY-SA 3.0 Oxiq, Nordeas gamla kontor i Umeå

En viktig förklaring till avvecklingsrevolutionen är kundernas egna beteendemönster och hur de har förändrats. Enligt en en rapport ifrån riksbanken ”Så betalar Svenskarna 2019” får läsaren en återblick på hur 2018 års betalningsmönster såg ut och det blir tydligt exakt hur betalningsmarkadnen allt mer har digitaliserats. 2 procent av BNP:s betalningar sker via kontanter medan enbart 8 procent sker via kort.  ”Betalningsmarknaden går igenom stora förändringar som drivits fram av den nya digitala tekniken.” Så står det formulerat i pressmeddelandet om rapporten. Därpå, i samm pressmeddeland, aviserar riksbanken att de utreder möjligheten att ge ut pengar i digital form, dvs en e-krona, i framtiden.

CC BY-SA 4.0 Larsgontiden.

 

Swishbetalningen och andra mobila betalningslösningar har givetvis varit en bidragande orsak till att kontantbetalningar miskat så kraftigt de senaste åren, skriver di.se Fortsätter denna minskningstakt av kontantanvändning är fysiska pengar en betalform som i princip är bort till 2025.

Det går inte nog att understryka att det finns debattörer som ser risker med ett kontantlöst samhälle. Det kommer finnas samhällsgrupper som får det oerhört svårt att hantera betalningar, exempelvis äldre och barn och här har vi ett demokratiskt problem, menar förre rikspolischefen, tillika Handelshögskoleekonomen, Björn Eriksson i intervju i YLE. Därpå poängterade han att det finns otroliga säkerhetsrisker med ett kontantlöst samhälle om systemhaverier inträffar av olika anledningar.

Kronans historia

Kronan infördes i Sverige år 1873 när den skandinaviska myntunionen satta riksdalern ur spel. Sverige, Danmark och Norge hade då samma värde på sina kronor, och de var giltiga som betalningsmedel i samtliga länder. Myntunionen upphörde år 1914, men Sverige, Island, Norge och Danmark lät kronan fortleva som valuta.