Prenumerera
Prenumerera
Bilden faller under Public Domain

Barnäkenskap i Malmö – mitt framför ögonen på det svenska samhället

Ayla var 14 år gammal när hon tvingdes gifta sig med en utländsk man ifrån hennes hemland, Turkiet, som bodde i Sverige. Han var mer än dubbelt så gammal som henne när de ingick äktenskapet, skriver Kvälls Posten.

Ayla som egentligen heter någonting annat var inte mer än 14 år när hon tvingades gifta sig med en dubbelt så gammal man. I ett och ett halvt decennium, 15 år, var hon de facto hans slav i deras hem i Malmö. Kvälls Postens Jenny Strindlöv skrev en artikel om just detta fall under söndagen och reflekterar kring ”…hur många andra kvinnor som faller mellan stolarna…”. Mörkertalen är troligtvis höga.

Ayla minns så väl hur hon satsade på skolarbete med ambition om att bli duktig i matematik. Men hon minns även den dag då kläddes i en brudklänning och fick träffa sin blivande make för första gången. Vid tillfället var han 30 år gammal och hon då enbart 14 år.

– När jag såg att han var så gammal blev jag rädd. Jag sprang upp på ovanvåningen och hittade tvättmedel som jag började äta. Min syster kom in och fick mig att kräka upp det, säger hon till Kvälls Posten.

Ayla tvingades då lämna sitt hemland Turkiet för att flytta till den turkiske mannen som redan bodde i Sverige. Enligt henne ska hennes föräldrar ha mutat någon myndighetsperson för att justera hennes ålder i passet.

Ayla levde som slav i hemmet i Malmö. Idag har hon skaffat sig mer kunskap om det svenska samhället men lever än kvar hos mannen i fråga, enligt reportaget i Kvälls Posten.

I rapporten ”Gift mot sin vilja” ifrån 2008/2009, utgivare Ungdomsstyrelsen, visade det sig att 8 500 unga i Sverige mellan 16-25 år oroade sig för att bli bortgifta mot sin vilja.

Den svenska lagstiftningen kring äktenskap genomförda i utlandet möjliggör fortfarande för äktenskap som ingåtts i utlandet med minderåriga att i regel godkänns i Sverige om makarna ej haft anknytning till den svenska kulturen vid tidpunkt för giftermålet. Om ena parten är under 15 eller haft anknytning till den svenska kultur blir det svårare men även sådana äktenskap har vid enstaka tillfällen blivit godkända och lagen möjliggör för dessa undantag.

Barnäktenskapet i Sverige

I Sverige skrevs lägsta äktenskapsåldern till 15 år för kvinnor och 21 år för män in i lagen år 1734. År 1892 höjdes den yngsta giftemålsåldern för kvinnor till 17. År 1915 sattes äktenskapsålder för kvinnor till 18 år. Möjlighet till dispens har emellertid alltid funnits, med 15 som absolut yngsta ålder.

Under 1900-talet har underåriga med kristna familjetraditioner i olika situationer önskat samlevnad och därmed behövt gifta sig innan 18 års ålder. Dispens kunde då sökas via länsstyrelsen. Även andra trosuppfattningar har hamnat i samma situation under 1900-talet senare del och framförallt under 2000-talet. Den minderåriga har oftast varit kvinna i relationen när det handlat om förfrågningar ifrån människor med utländsk härkomst.

Lagändringen 2014

En lagändring genomfördes den 1 juli 2014 av en bred majoritet i riksdagen. Avsikten var att göra det svårare och straffbart med äktenskapstvång som då infördes som brottsrubricering. Vigselförrättare som medverkar till barnäktenskap i Sverige förlorar numera vigselrätten via den nya lagstiftningen.

Som ovan nämnt, den nya lagstiftningen erkänner dock äktenskap som ingåtts i utlandet med minderåriga. I vissa enstaka fall även när den minderåriga varit under 15 års ålder vid tidpunkt för äktenskapet.

Källa kring barnäktenskapets historiska regelverk i Sverige : Nationalencyklopedin