Prenumerera
Prenumerera
© Folkhälsomyndigheten

4000 felaktiga coronatester ifrån Kina

4 000 personer av de som har genomfört coronatester i Sverige har fått tillbaka felaktiga provsvar, rapporterar aftonbladet idag.

Problemet är nyligen upptäkt och ärendet ligger nu hos Folkhälsomyndigheten. Risken är att den nationella statistiken blivit missvisande är överhängande. Felet har framförallt uppkommit vid två särkillda laboratorier med test inköpta ifrån Kina.

– Vid sina systematiska kvalitetssäkringsanalyser har de här laboratorierna identifierat att det finns brister i ett kommersiellt kit som man köper från Kina. Det är ett CE-märkt kit som inte har hållit den kvalitet som man uppger, säger Karin Tegmark Wisell till aftonblade.

Felet ligger i att personerna i fråga fått tillbaka positiva provsvar trots att det nu visat sig att de inte varit smittade av covid-19. Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att kontakta de personer som fått felaktiga provsvar för att åtgärda de felaktiga följder detta resulterat i. Sveriges statsepidemilog Anders Tegnell håller presskonferens under eftermiddagen när denna fråga lyfts fram. Presskonferensen sänds bland annat via svt.

Detta detta sker parallellt med att coronaspridningen återigen ökar i västvärlden.