Prenumerera
Prenumerera

Fler högutbildade på fabriksgolven

Fler högutbildade på fabriksgolven
Andelen fabriksanställda med akademisk utbildning verkar öka inom svensk fordonsindustri, iallafall om Scania ska vara trendsättande. Av någon anledning känner inte den svenske HR-strategen att gymnasiekompetens längre räcker för att hantera de grundläggande, dock viktiga, funktionerna i våra basnäringar.
Enligt Maria Ronaldo, HR-ansvarig på Scania, finns det anledning att oroa sig för att de kommer ha svårt att hitta person i framtiden.
”Vi har en viss oro kring att vi inte får tillräckligt med sökande i framtiden”, säger Maria Ronold till di.se Enligt Jonas Fagerström på di.se har teknikutvecklingen eskalerat kraftigt de senaste åren inom den svenska industrin. Just därför finns det anledning att höja kompetensen på fabriksgolvet.
Det är högst troligt att fabriksparkerna ser annorlunda ut idag än för 20 år sedan och att en annan typ av kompetens erfordras. Men den stora frågan är om den kompetensen ska vara mer teknikspecifik eller om den ska kosta 4 år på en högskola och 250 000 kr i studieskulder.