Regeringen anser att grundlagen behöver ändras för att möjliggöra striktaare pandemilagar i framtiden. En utredning i frågan ska delredovisas i maj 2022, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Socialminister Lena Hallengren presenterade planerna under en presskonferens denna eftermiddagen.

Socialminister Lena Hallengren anser att dagens smittskyddslag är anpassad för att hantera när enskilda människor smittats men ger får verktyg för att hantera massmitta.

– Det behöver finnas bättre lagstöd för att hantera mycket stora smittoutbrott, utredaren ska därför se över behovet av att kunna begränsa folksamlingar vid stora sjukdomsutbrott, sade hon på presskonferensen.

Lars Hedengran har utsetts för att utreda hur sanktioner och tillsyn av individer kan skärpas vid behov och hur testning. smittspårning och utegångsförbud kan byggas in i extraordinära smittskyddsåtgärder.

Socialministern konstatera att en del av dessa förändringar troligtvis kommer erfordra grundlagsändringar.

– Skulle det röra sig om frågor som gränsar till grundlagsskyddet så får utredaren förstås ta ställning till det, säger Hallengren, därpå.

Lena Hallengren är tydlig med att regeringen vill ha fler sanktionsåtgärder för att tvinga medborgarna att följa smittskyddsåtgärder, exempelvis ett munskyddstvång.

Lars Hedengran är i grunden jurist och har arbetat som chefstjänsteman och utredare inom statlig förvaltning.