Arbetslösheten har minskat i samtliga svenska län. Men antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt till drygt 408 000 personer.

Den generella arbetslösheten har minskat från 7,9 procent från 9,2 procent för ett år sedan. Det visar arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Men de som varit inskrivna utan arbete i 12 månader eller längre har som omnämnt ökat med 25 000 personer jämfört mot förra året. Totalt sett är 119 000 personer arbetslösa.

Antalet varsel har dessutom halverats om man jämför mellan juli i år och juli 2020.