Bonnier har i samverkan med Gota Media förvärvat tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne, enligt nyhetsbyrån Finwir. Dessa båda tidningar får över 20 miljoner kronor i årligt driftsstöd av Myndigheter för press, radio och tv och därpå stöd för lokal journalistisk i Osby kommun.

Bonnier local news är den koncerndel som ska hantera dessa lokala/regionala tidningar. Bonnier äger redan 43 dagstidningar medan Gota media äger 23 olika.

Bonnier har lärt sig att nyttja det statliga mediestödet. De köper nyheter från TT som de äger och får bidrag för samma nyhet 30–40 gånger. De köper även annat material mellan koncernägda tidningar och har plockat hem redaktionsstöd för en del av dessa kostnader.

Bonnier omsatte 21 miljarder kronor förra året.