En stor folkmassa stoppade en prideparad i Georgiens huvudstad Tbilisi. En större samling människor, inkluderat präster, deltog i denna demonstration som omöjliggjorde för den kulturmarxistiska priderörelsen att sprida sitt budskap.

HBTQ-organisationenens lokal stormade dessutom och dess flagga avlägsnades och brändes. En kristen flagga sattes därefter upp.

Prideorganisationen fick i Euro News meddela att de ställer in demonstrationen för att kunna garantera sina medlemmars säkerhet. De kritiserar myndigheten för att inte ha agerat till deras fördel.