Av w:User:Graham Beards - w:User:Graham Beards created this work entirely by himself. Transfer from English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5534348

Den så kallade vinterkräksjukan och den vanliga influenser har mer eller mindre försvunnit under det föregående vinterhalvåret, enligt Folkhälsomyndigheten.

Detta framgår i folkhälsomyndighetens rapport för förgående vinter. Varken RS-viruset eller calicuviruset spreds i någon påverkbar mängd.

– Det vi har sett i år är vad vi skulle kalla en historisk icke-säsong. En förbättrad handhygien, att vi har träffat färre personer och att både barn och vuxna har stannat hemma i större utsträckning när de haft symtom har haft stor betydelse, säger Anna Sara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Corona-statistiken är troligtvis kraftigt överdriven då alla andra virus räknas med i den!