Regeringen där miljöpartiet ingår vill stoppa nyförsäljning av bensin- och dieselbilar till 2030.  Vid en pressträff under gårdagen presenterade miljö – och klimatminister Per Bolund (MP) och regeringens särskilda utreder Sven Hunhammar framtidsplanerna.

– Det kommer bli dyrare med drivmedel än det är idag, påpekar Hunhammar. Han har varit måldirektör på Trafikverket.

Regeringens förhoppning är att fler bilder ska gå på el och vätgas. I rapporten ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”. målar regeringen upp sin bild om ett Sverige som är fossilerat 2040. Rapporten är över 700 sidor lång. Enligt regeringen står transporter för 40 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Därför vill regeringen avveckla det fossildrivna.

– För oss är det viktiga att vi når målet, inte vilken väg vi tar, kommenterar miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen medger att omställningen till det mer gröna kommer att bli dyrt och att det är landets bilister som kommer få betala stora delar av notan via skattsedeln.