En tjänsteman på arbetsförmedlingen ska ha beslutat om att sända arbetssökande till ett jobbmatchningsföretag medan han själv arbetade och fick ersättningar från det bolaget. Mannen är anställd på ett AF-kontor i Mellansverige, enligt tidningen Arbetet.

En rad beslut togs till matchningsföretagets fördel mellan åren 2018 och 2019. AF hade till och med avslutat samarbetet med bolaget i början av 2019 när en del av besluten fastställdes. Totalt rör det som om 15 ärenden.

Dessa avvikelser anmäldes till Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd i slutet av april. Personalansvarsnämnden ska nu ta tillställning till om mannan ska avskedas eller inte.
Mannen har själv fått över 400 000 kr i ersättning för tjänster utförda till detta privat företag, skriver tidningen arbetet.