En majoritet av partierna i riksdagen är emot nedstängning av Stockholm Bromma flygplats. Detta kan man nu konstatera efter att M,L och KD tagit ett gemensam beslut i trafikutskottet rapporterar SVT.

– En snabb nedläggning kan få skadeverkningar för näringslivet och för flygets återhämtning, säger riksdagsledamoten Helena Gellerman (L) till SVT. (se bild)

Miljöminister Per Bolund (MP) var den som föreslog en utredning om flygplatsen nedstängning. Men efter dagens möte i trafikutskottet kan Bolund konstatera att han inte har en majoritet av riksdagens kammare med sig.

Det är Liberalernas Helena Gellerman som är initiativtagare bakom den organiserade kritiken mot Bolunds förslag och menar att nedstängningsplanerna bygger på att regeringen ser en tillfällig trafiksvacka som ett resultat av coronakrisen. Hon anser inte att Sverige kan planera sin infrastruktur utifrån jämförelsestörande och tillfälliga förändringar.

Bolund och regeringen anse emellertid att det vore effektivare att flytta all trafik till Arlanda.

Även Centerpartiet och Sverigedemokraterna är kritiska mot regeringens förslag. SD: säger sig emellertid vara beredda att utvärdera flygplatsens existensberättigande i framtiden, enligt deras gruppledare i riksdagens Henrik Vinge.